Zile Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Sayın Zehni Er, Müdür Yardımcıları Sayın Nuray Kozlu ve Sayın Serkan Petek’i ziyaretimiz.