Rehberlik Anlayışı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri; bireye, kendini ve başkalarını anlama, yeteneklerini kullanma, doğru tercihler yapma, insan ilişkilerinde karşılaştığı sorunlara çözüm bulma, yaşamını ve geleceğini planlama becerilerini kazandırır. Günümüzde eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçası ve bütünleyicisi olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri; bireysel, eğitsel, sosyal ve mesleki anlamda öğrenci ve veliye yapılan profesyonel yardım ve destek faaliyetleridir. Bu amaçlar doğrultusunda, okulumuzun etkin bir birimi olan “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi” çalışmalarını demokratik ve insancıl bir anlayışla, gizlilik, süreklilik, bireyin özerkliği ve değerliliği ilkelerini gözeterek hizmet vermeye devam etmektedir.

*Öğrencilerin sorunlarını kendi kendilerine çözebilmelerini ve doğruyu bulmalarını sağlamaktır,

*Öğrencilere sadece önerilerde bulunarak ne yapması gerektiğini söylemek değildir.

*Objektif olarak olayları değerlendirmektir,

*Öğrencileri koruyarak her durumda kayırmak değildir.

*Öğrencilerin sorunlarını gerçekçi bir gözle görüp, uygun çözümler bulmalarına yardımcı olmaktır,

*Sorunları öğrenciler adına çözmek değildir.

*Her türlü kişisel, sosyal, aile ve eğitim sorunlarında öğrencinin yerinde kararlar almasına yardımcı olmaktır.

*Öğrenci adına karar vermek değildir.

*Rehberlik karşılıklı anlayış, hoşgörü ve saygı ilkesine dayanır.

*Disiplin, yargılama ve ceza yolu değildir.

*Test ve anket öğrenciyi tanımak için kullanılan araçlardır.

*Rehberlik sadece test ve anket uygulamak değildir.

*Danışanlar yardım talebinde bulunan kişilerdir.

*Hasta kişiler değildir.

*Rehberlik sistematik bir yardım sürecidir.

*Kısa sürede gerçekleşen bir yardım değildir.

*Gönüllü ve istekli gelen, kendini tanıma, gelişme ihtiyacında olan herkese açık bir hizmettir.

*Sadece davranış bozukluğu gösteren, başarısız, sorunlu öğrencilere yönelik değildir.

*Uzman kişilerce yürütülen bir hizmettir.

*Özel bir eğitim görmemiş kişiler tarafından yürütülebilecek bir hizmet değildir.

*Görüşmelerde gizlilik ilkesi esastır.

*Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanlar; okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini koordine eden, yürüten ve yönlendiren, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında eğitim görmüş kişilerdir.

1- Rehberlikte insana ve onun kendine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı esastır.

2- Rehberlik hizmetleri eğitim ayrılmaz ve tamamlayan bir parçasını oluşturur.

3- Etkili bir rehberlik, bireysel farkları dikkate alan bir eğitim sisteminde gerçekleşir.

4- Rehberlik tüm bireylere yöneliktir.

5- Rehberliğin amacı, bireylerin bir bütün olarak gelişmesine yardımdır.

6- Rehberlik hizmetlerinde süreklilik esastır.

7- Rehberlik hizmetlerinde gönüllük esastır.

8- Rehberlik uygulamaları okulun ihtiyaç duyduğu alanlarda yoğunlaştırılır.

9- Rehberlik, planlı, programlı, örgütlenmiş, profesyonel bir düzeyde uygulanmalıdır.