Bölgenin İlk ve Tek Özel Sağlık Meslek Lisesi

Hemşire Yardımcılığı

9 Ekim 2018

Çalıştığı hastane ya da herhangi bir sağlık kuruluşunda sağlık faaliyetlerinin devamı için hemşire nezaretinde görev alan sağlık personelidir. Okulumuzda 4 yıllık eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz Hemşire Yardımcısı unvanı alır Büyüyen ve gelişen sağlık sektöründe personel ihtiyacı sürekli artmaktadır. Sağlık meslek lisesinden mezun olan biri hemşire yardımcısı olarak devlet hastanesi, özel hastane, devlet ve özel sağlık kurum/kuruluşlarında, doğumevlerinde ya da üniversite hastane servislerinde çalışabilmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz eğitim sürecinde staj ve meslek dersleriyle mesleki açıdan tam donanımlı hale gelerek okulun sağladığı ek puanla sağlık alanındaki bölümlere yerleşebilirler.

Detayları Görüntüle

Elektrik – Elektronik Teknolojileri

26 Ağustos 2018

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Öğrenim ya da mesleğiyle ilgili olarak, planlanmış, projelendirilmiş imar ve montaj işlerini yürütmek veya yürütülmesini izlemek, bu işleri mevcut şartnamesine veya sorumlu mühendisin direktiflerine uygun olarak yapmak. Mevcut alet, cihaz ve makinelerin gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bunları fiilen kullanmak. Konusuyla ilgili şartname, işletme ve bakım talimatlarını hazırlanarak, verilen talimat gereğince mühendislik işleriyle ilgili krokiler ve planlar çizmek. Maliyet, malzeme hesapları ve çeşitleri yapmak, iş programlarının hazırlanmasında mühendise yardım etmek. Etüt, araştırma, ölçme, hesaplama ve projelendirme, uygulama, kontrol ve benzeri işlemleri yapmak. Konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak. Elleri ve gözleri sağlam (renk körlüğü olmayan), Ortalamanın üstünde genel yeteneğe sahip, Mekanik konulara ilgili ve yetenekli, Dikkatli, tedbirli ve sabırlı, Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı, Sorumluluk duygusu gelişmiş kimseler olmaları gerekir. Kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, teknik servislerde, endüstriyel alanlarda, güvenlik sistemleri teknik servislerinde v.b yerlerde çalışabilir.  Meslek lisesinden sonra “Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ”de başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamuya veya özel sektöre ait işletmelerde çalışabilirler aynı zamanda kendi iş yerlerini de açabilirler. [one_half extra="" anim=""] Dijital Oyun Tasarımı Adli Bilişim Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği İmalat Mühendisliği [/one_half][one_half extra="" anim=""] Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği İş Sağlığı ve Güvenliği Uçak Elektrik-Elektronik [/one_half] [one_half extra="" anim=""] Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi İş Sağlığı ve Güvenliği Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Elektrik Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektromekanik Taşıyıcılar Enerji Tesisleri İşletmeciliği [/one_half][one_half extra="" anim=""] Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Mekatroik Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Otomotiv Teknolojisi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Uçak Teknolojisi [/one_half]  

Detayları Görüntüle

Bilişim Teknolojileri

26 Ağustos 2018

Bilişim Teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu yanında alanın altında yer alan Ağ İşletmenliği, Bilgisayar Teknik Servisi, Veritabanı Programcılığı ve Web Programcılığı dallarının yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Bilişim Teknolojileri alanı iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası olan bilgisayar alanında, yazılım ve donanıma hâkim, öğrencileri geleceğe ve ülke ekonomisindeki yeni yerlerine hazırlayacak, evrensel bir ülke olma yolunda önemli adımlar atabilecek. Bilişim sistemleri ile altyapısının sürekliliğini sağlamak üzere gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve uygulamak. Kullanıcıların yerel alan ağı bazında çalışan bilişim sistemleri ve donanımlarının verimli kullanılabilmesi bakımından kaynak planlanmasının yapılmasını sağlamak. Bilgi İşlem kontrolünde bulunan her türlü bilgisayar donanım malzemeleri, çevre birimleri ile altyapının bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırılmasını sağlamak. Donanım birimlerini sisteme tanıtarak en verimli şekilde çalışmasını sağlar. Bilgisayar ve yazıcıları network ortamında çalıştırıp paylaşımı gerçekleştirir. Grafik ve web tasarım alanında bilgi sahibi olmak. Konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak. Elleri ve gözleri sağlam (renk körlüğü olmayan) Ortalamanın üstünde genel yeteneğe sahip. Mekanik konulara ilgili ve yetenekli. Dikkatli, tedbirli ve sabırlı. Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı. Sorumluluk duygusu gelişmiş kimseler olmaları gerekir. Bilgisayar Teknisyenleri; Kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların bilişimle ilgili birimlerinde, bilgi işlem, teknik servislerde, endüstriyel alanlarda, güvenlik sistemleri teknik servislerinde v.b yerlerde çalışabilir. Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Bilişim Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamuya veya özel sektöre ait işletmelerde çalışabilirler aynı zamanda kendi iş yerlerini de açabilirler.   [one_half extra="" anim=""] Adli Bilişim Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bilgisayar ve Öğr. Teknolojileri Öğretmenliği [/one_half][one_half extra="" anim=""] Elektrik-Elektronik Mühendisliği Basım Teknolojileri Mekatronik Mühendisliği Dijital Oyun Tasarımı İşletme Bilgi Yönetimi Yönetim Bilişim Sistemleri Sivil Hava Ulaştırma İşletmenliği [/one_half] [one_half extra="" anim=""] Bilgisayar Teknolojisi Basım ve Yayın Teknolojileri Coğrafi Bilgi Sistemleri Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi [/one_half][one_half extra="" anim=""] İnternet ve Ağ Teknolojileri Bilgi Güvenliği ve Teknolojisi Mobil Teknolojileri [/one_half]  

Detayları Görüntüle

Kimya Teknolojileri

26 Ağustos 2018

Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmektir. Okulumuzda; Teknik Lise bünyesinde, Kimya Teknolojisi alanının, Kimya dalında eğitim verilmektedir. Bu dalda kimya teknisyeninin  sahip olduğu; çözelti hazırlama, nitel, nicel, enstrümantal ve biyokimyasal analiz, fiziksel, kimyasal ve kalite kontrol işlemlerini yapma, numune alma, araç gereçlerin bakım ve kontrolünü yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı, Kimya Teknolojisi alanında Kimya teknisyenliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir. Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde; kimya sektöründe çalıştığı işletmede, iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, numune alan, numunenin fiziksel kontrollerini yapabilen, nitel, nicel, biyokimyasal ve enstrümantal analiz yapabilen, çözelti hazırlayabilen, kullandığı araç-gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yapabilen, analiz sonuçlarını rapor edebilen, kimyasal atıkları depolayabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Çözelti Hazırlama, Nitel ve Nicel Analizler yapabilme, Enstrümantal Analizler yapabilme, Biyokimyasal Analizler yapabilme, Fiziksel Kimyasal ve Kalite Kontrol İşlemlerini yapabilme, Numune alma, Araç ve Gereçlerin Bakım ve Kontrolünü yapma yeterliliğine sahip meslek elemanlarıdır. Vücut bütünlüğü hayati fonksiyonlarını yerine getiren bir birey olmalı. Gözlem, dinleme ve yorum yapabilme yeteneğine sahip olmalı İşlerinde dikkatli ve titiz olmalı Sorumluluk sahibi olmalı Analitik ve pozitif düşünce yeteneği ile hızlı karar verip problemi çözebilmeli, Çevresiyle iletişim kurabilmeli, Matematik, Fizik ve Bilgisayar alanlarında da başarılı olabilecek kişiler olmalı, Kimya Teknolojisi alanından mezun olan öğrencilerimiz kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; [one_half extra="" anim=""] Cam Fabrikaları Lastik Fabrikaları Kauçuk Fab. Çimento Fabrikaları, Kağıt Fabrikaları, Şeker Fabrikaları, Boya Fabrikaları, Gıda sektörü, Enerji Sektörü, İlaç sektörü, Gübre Fabrikaları, Toprak sektörü, Kozmetik sektörü, [/one_half][one_half extra="" anim=""] Petrol sektörü, Otomotiv Fab. Metal sektörü, Deri sektörü, Tersaneler, Tekstil sektörü, Petrokimya, Sağlık sektörü, Maden sektörü, İnşaat sektörü, Ahşap sektörü, Temizlik sektörü, [/one_half] [one_half extra="" anim=""] Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği İmalat Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği [/one_half][one_half extra="" anim=""] Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Tekstil Mühendisliği İş Sağlığı ve Güvenliği Kimya Öğretmenliği [/one_half] [one_half extra="" anim=""] Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Biyokimya Deri Konfeksiyon Deri Teknolojisi Eczane Hizmetleri Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği Endüstriyel Cam ve Seramik Gıda Teknolojisi İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kağıt Teknolojisi Kozmetik Teknolojisi Labaratuvar Teknolojisi Kimya Teknolojisi [/one_half][one_half extra="" anim=""] Boya Teknolojisi Lastik ve Plastik Teknolojisi Maden Teknolojisi Oto Boya ve Karoseri Rafineri ve Petro Kimya Teknolojisi Seramik ve Cam Seramik , Cam ve Çinicilik Sondaj Teknolojisi Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretiminde Kalite Kontrol Yağ Endüstrisi Yapı Yalıtım Teknolojisi [/one_half]  

Detayları Görüntüle