Hemşirelik

Hemşirelik; insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslektir., hemşirelik mesleğinin sorunları ortaya konmalı ve çözümler üretilmelidir.

Sağlık, bireylerde, zorunlu, vazgeçilmez ve hayatın her döneminde aynı önemi koruyan temel ihtiyaçlardan biridir. Bu ihtiyaca cevap veren personel içinde en önemli meslek grubu ise hemşirelerdir.

Hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor bir meslektir. Hemşirelik, diğer mesleklerde olduğu gibi, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan hayatıyla yakında ilgili bir meslektir; ekip çalışmasını bilen, el becerisi olan, hızlı çalışan hünerli eller ister; temelinde sevgi, saygı yatar.

§  Mesleği ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izlemek ve uygulamak

§  Etik kurallara bağlı kalmak

§  Irk,dil,din,mezhep,cins ayrımı gözetmeksizin mesleğinin gerektirdiği hasta bakımını yapmak Hastası ile empati kurabilmek ve destek olabilmek

§  Düzensiz mesai saatlerinden etkilenmemek

§  Planlı ,programlı çalışmak

§  Çevresine davranış ve düşünceleri ile örnek olmak

§  Sabırlı ,soğukkanlı,çabuk karar verme yeteneğine sahip olmak

§  İnsanları sevmek  ve yardım etmekten hoşlanmak

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLAR

Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedirler ve görev yaptıkları sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadırlar. -Özel ve resmi tüm sağlık kuruluşları 112 Acil sağlık hizmetler Tıpmerkezleri Toplum sağlığı merkezleri Diyaliz merkezlerinde çalışırlar

Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.

Sağlık Lisesi Hemşirelik Bölümü eğitiminden sonra ek puan uygulaması ile kazanabilecekleri iki yıllık meslek yüksek okullarının bazıları şunlardır;

§  Diyaliz

§  Elektronörofizyoloji

§  Engelli bakım ve rehabilitasyon

§  Evde hasta bakımı

§  Fizyoterapi

§  İlk  ve acil yardım

§  İş ve uğraşı terapisi

§  Laborant ve veteriner sağlık

§  Laboratuar teknolojisi*Patoloji laboratuar teknikleri

§  Perfüzyon teknikleri

§  Sağlık kurumları işletmeciliği

§  Tıbbi laboratuar teknikleri

§  Tıbbi tanıtım ve pazarlama

 §  Yaşlı bakım

 

Hemşirelik Bölümü Hemşire Yardımcılığı Bölümüne Dönüştürülmüştür.


İlgili Diğer Sayfalar

Hemşire Yardımcılığı

Hemşire Yardımcılığı

  Hemşire yardımcılığı programından mezun olan öğrenciler görev aldıkları hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışarak hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması...

Ebe Yardımcılığı

Ebe Yardımcılığı

Ebe yardımcısı; sağlık meslek liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olup ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temiz...

 Sağlık Bakım Teknisyenliği

Sağlık Bakım Teknisyenliği

  Sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme prog...

Acil Tıp Teknisyenliği

Acil Tıp Teknisyenliği

Toplumdaki birey yada bireylerin bedenen , ruhen kazaya uğraması veya hastalanması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan , yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırmasını sağlayan , ...

Hemşirelik

Hemşirelik

Hemşirelik; insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslektir., hemşirelik mesleğinin sorunları ortaya konmalı ve çözümler üretilmelidir. Sağlık, bireylerde, zorunlu, vazgeçilmez ve hayatın her döneminde aynı önemi kor...

0

Projelerimiz

0

Başarılarımız

0

Eğitim Yılımız

0

Mezunlarımız