Sağlık Bakım Teknisyenliği

§  Sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur.

§  Sağlık Meslek Liselerini bitiren mezunlar Sağlık Bakım Teknisyeni olarak Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Doğum evleri ve Üniversite Hastanelerinin Servis ve acil servislerinde çalışmaktadırlar. Sağlık sektörünün öneminin artmasıyla, bu bölümün mezunlarının geleceği çok açık görülmektedir.

§  Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Bakım Teknisyenliği Bölümünde 4 yıl süre ile eğitim verilmektedir. Mesleki Eğitimde; Genel Kültür Dersleri yanında Meslek Dersleri ve bunların Uygulamalı Dersleri (hastanelerde) verilmektedir.

§  Görev Yerlerinde Yaptıkları İşler

§  Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev almak,  Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım etmek, Sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım etmek, Hareket kısıtlılığı olan hastalar için sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü pozisyonu vermek, İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirmek, Sağlık meslek mensuplarının belirlemiş olduğu günlük yaşam aktivitelerine yönelik plan doğrultusunda hastaya yardım etmek, Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olmak, Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım etmek, Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklanmasına yardım etmek, Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım etmek,  Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlamak ve Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat etmek.

§  Meslekte İlerleme İmkan ve Fırsatları

§  Sağlık bilimleri alanında yer alan meslekleri tercih etmek isteyen sağlık meslek lisesi mezunu öğrenciler, YGS’de diğer bölümlere göre daha avantajlı ek puanlarla yerleştirilmektedir.

§  Üniversitelerin Paramedik programında eğitim süresi 4 yıldır. Sağlık meslek liselerinden mezun olan ve paramedik bölümü okumak isteyen öğrenciler ek puan olanağına sahip değillerdir fakat ön lisanstan lisansa dikey geçiş imkanları bulunmaktadır. Yani 2 yıllık ön lisansı başarıyla bitirenler 4 yıllık lisansa geçmek için öngörülen koşulları yerine getirdikleri takdirde lisans programının 3. ve 4. yıllarından itibaren üniversite eğitimlerine devam ederek yüksek eğitimlerini tamamlayabilirler.

§  Daha önce burada da yayınladığımız gibi Sağlık Meslek Lisesi mezun öğrencileri kendi alanlarındaki ön lisans bölümlerine puan aranmaksızın birtakım kriterlerle dayalı olarak ve ilaveten orta öğretim başarı puanı ile yerleşmeleri esasına dayanan sınavsız geçiş tamamen kaldırıldı.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin Ek Puanla Yerleşebilecekleri İki yıllık Ön Lisans bölümlerine örnekler aşağıdaki gibidir;

Elektronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş ve Uğraşı Terapisi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Otopsi Yardımcılığı, Perfüzyon Teknikleri, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik,ve Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama


İlgili Diğer Sayfalar

Hemşire Yardımcılığı

Hemşire Yardımcılığı

  Hemşire yardımcılığı programından mezun olan öğrenciler görev aldıkları hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışarak hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması...

Ebe Yardımcılığı

Ebe Yardımcılığı

Ebe yardımcısı; sağlık meslek liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olup ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temiz...

 Sağlık Bakım Teknisyenliği

Sağlık Bakım Teknisyenliği

  Sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme prog...

Acil Tıp Teknisyenliği

Acil Tıp Teknisyenliği

Toplumdaki birey yada bireylerin bedenen , ruhen kazaya uğraması veya hastalanması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan , yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırmasını sağlayan , ...

Hemşirelik

Hemşirelik

Hemşirelik; insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslektir., hemşirelik mesleğinin sorunları ortaya konmalı ve çözümler üretilmelidir. Sağlık, bireylerde, zorunlu, vazgeçilmez ve hayatın her döneminde aynı önemi kor...

0

Projelerimiz

0

Başarılarımız

0

Eğitim Yılımız

0

Mezunlarımız